آدرس دفتر مرکز ایران
اصفهان-خیابان رباط دوم – کوچه 23 – مجتمع الماس – طبقه دوم  – واحد 5

شماره همراه مدیریت : 09122469219

شماره همراه کارخانه: 09133394648

فکس : ۰۳۱۳۴۴۲۷۳۴۵

آدرس دفتر شرق ایران

مشهد – خیابان ارشاد – انتهای بلوار دهخدا – جنب مجتمع گلبهار 2

شماره همراه : 09151251043