اجرای سقف وافل در اصفهان

نحوه اجرای سقف وافل در اصفهان

روش اجرای سقف وافل ساده و به دور از هرگونه ساختار پیچیده ای است. این سقف قابلیت های فنی بسیار خوبی دارد، علاوه براین، برای اجرای سقف وافل در اصفهان و شهرهای دیگر، نیازی به نیروهای متخصص و کارآزموده نیست و این سقف با وسایل قابل دسترس قابلیت اجرا دارد. 

در مقایسه با سایر دال های بتنی مجوف، اجرای سقف وافل بسیار راحت انجام می شود. زیرسازی سقف‌های وافل همانند سقف تیرچه و بلوک است و در آیین نامه بتن ایران، فصل دال ها در مورد این نوع دال بتنی ویژگی هایش و نحوه اجرای آن توضیحاتی ارائه شده است.

در ادامه مطلب به بررسی انواع مختلف روش های اجرای سقف وافل در اصفهان می‌پردازیم. به طورکلی، سقف وافل به دو روش اجرا می‌شود.

 • اجرای تخت (معمولی)
 • اجرای مدولار

مراحل مختلف روش اجرای تخت

 • قرار گیری پایه های اطمینان (جک، اسکافلد، داربست و…)
 • استفاده از پلای‌ وود یا قالب فلزی برای ایجاد سطحی یکنواخت
 • قرار گرفتن قالب های وافل مطابق با نقشه محاسباتی
 • آرماتور بندی
 • بتن ریزی
 • باز کردن قالب ها (ابتدا پلای‌ وود یا قالب فلزی باز شده و در مرحله بعد قالب وافل خارج می‌گردد)

 مزیت های روش اجرای تخت 

 • تسریع و عدم اتلاف وقت در زمان اجرای کار
 • تامین ایمنی کارگران موقع اجرای سقف وافل
 • چیدمان دقیق‎تر قالب‎ها
 • کیفیت بهتر بتن نمایان شده در زیر سقف

روش اجرای مدولار

در این روش، ابتدا پایه های اطمینان (جک، اسکافلد، …) در فاصله معین از یکدیگر قرار می گیرند و پس از آن زیر سازی شبکه ای به وسیله قوطی ها انجام می شود و قالب‌های وافل به صورت مستقیم بر روی قوطی ها جای می‌گیرند.

ویژگی های روش اجرای مدولار 

 • در روش مدولار به ابزارهای کمتری هم چون پلای وود نیاز دارند.
 • به دقت بیشتری در حین اجرا نیاز دارد.
 • برای اجرای دهانه های متعارف  مناسب است.

توجه داشته باشید که مراحل اجرای روش مدولار و تخت یکسان است و تنها در استفاده از پلای ‌وود و قالب فلزی متفاوت هستند. لازم به ذکر است که در روش مدولار نیازی به فرش کردن سقف به وسیله پلای ‌وود و یا قالب فلزی نیست.
حال هر یک از مراحل را با جزییات شرح می دهیم:

زیرسازی سقف وافل در اصفهان

زیر سازی اجرای سقف وافل در اصفهان و یا هر شهر دیگری بدین صورت انجام می شود که ابتدا پایه های اطمینان(جک فلزی، اسکافلد، داربست) در فواصل مناسب قرار می گیرند، پس از آن قوطی اصلی و سپس قوطی فرعی اجرا می‌گردد.

همواره به این نکته توجه داشته باشید که بار وارد شده به زیرسازی، نخست به قوطی کشی فرعی سپس به قوطی کشی اصلی و در انتها به پایه های اطمینان و زمین انتقال پیدا می کند. مطابق با نقشه محاسباتی، قالب های وافل  بر روی زیرسازی انجام شده، قرار داده می شوند.

چیدمان قالب وافل در اصفهان

مهندس سازه محاسبه می کند که چیدمان قالب به چه صورت باشد و قالب های وافل در قسمت های مشخص شده در نقشه های اجرایی و سازه قرار داده بشوند.

این امکان وجود دارد که برخی از قسمت ها دال توپر باشند و نیازی به قرارگیری قالب نداشته باشند، توجه داشته باشید که این مسئله به روش طراحی بستگی دارد.

از آنجاییکه قالب های وافل استحکام بالایی دارند عبور و مرور بروی آن ها به راحتی انجام می شود و به خاطر سبکی قالب ها به آسانی می توان آن ها را برروی شبکه زیرسازی قرار داد.

آرماتور بندی سقف وافل 

پس از اینکه مرحله جایگذاری قالب‌های وافل کامل شد، مرحله بعدی یعنی آرماتور‌بندی سقف آغاز می شود. آرماتور بندی سقف‌ وافل در اصفهان و شهرهای دیگر مشابه سقف های دیگر است.

در مرحله نخست، آرماتور تحتانی در پایین تیرچه و بصورت طولی اجرا میگردد. این کار باعث می شود که هم پرت آرماتور کاهش یابد وهم ظرفیت مقاومتی سقف افزایش پیدا کند.

در مرحله بعدی شبکه فوقانی آرماتورها برطبق جزئیات ذکر شده در نقشه محاسباتی اجرا میگردد.

لازم به ذکر است که آرماتور‌های طولی شبکه فوقانی و آرماتورهای تقویتی چنانچه قالب وافل دوطرفه باشد در دو جهت متعامد و برای قالب وافل یک طرفه در یک جهت قرار داده می شوند. پس از آن با در نظر گرفتن نقشه های سازه، آرماتورهای عرضی در نواحی و به فواصل معین نقشه جایگذاری می شوند.

 یکی از نکات حائز اهمیت در آرماتور‌بندی سقف وافل جایگذاری کلاهک برشی در سر ستون‌ها و دیوارهای برشی است. به این مسئله توجه داشته باشید که این آرماتورها معمولا بصورت خاموت بسته و در طول معینی از بر تکیه گاه ها قرار داده می شوند.

بتن ریزی سقف وافل 

پس از اینکه مرحله آرماتور‌بندی سقف وافل در اصفهان و یا شهر مورد نظرتان تکمیل شد، می‌توان با در نظر گرفتن ضوابط اجرایی، بتن‌ریزی سقف وافل را شروع کرد.به دلیل اینکه در سقف‌ وافل هرگونه مواد زائد مانند قطعات یونولیت و … وجود ندارد،  بتن به آسانی و بطور کامل فضای میان تیرچه های تشکیل شونده و سطح روی قالب‌ها را پر می نماید.

به همین خاطر است که می توان ادعا کرد که بتن ریزی سقف وافل آسان می باشد. توجه داشته باشید که در این سقف ها عملیات بتن ریزی دو مرحله ای نمی شود و فوق روان کننده ها و افزودنی های دیگر نیز اضافه نمیگردد.

در نتیجه سطح اکسپوز زیرین سقف بدون کرمو شدن و خرابی بتن به وجود می آید. علاوه براین در سقف وافل ، بتن برای پر کردن فضای زیر قالب ها نیاز به حرکت افقی ندارد.

باز کردن قالب ها

مرحله پایانی باز کردن قالب و برداشتن پایه های اطمینان است. به طور کلی، زمان قالب برداری و برداشتن پایه های اطمینان به دمای محیط ساختمان بستگی دارد.

توجه داشته باشید که باز کردن قالب برای هر کدام از المان های سازه متفاوت می باشد. از آنجاییکه قالب های قائم دارای فشار جانبی و فاقد فشار قائم هستند، سریع تر باز می‌شوند. قالب تیر به دلیل اینکه وزن بیشتری در مقایسه با دال دارد زمان باز کردن آن طولانی تر است.

توصیه اجرایی سقف وافل در اصفهان

توصیه می شود که در زیرسازی سقف از اسکافلد استفاده کنید و این بدان علت است که بدین صورت اجرا به صورت ایمن تری انجام می شود وخطراتی همچون دررفتن جک و نشست سقف در حین بتن‌ریزی نیز کاهش می ‌یابد.

چنانچه که تیرچه درجا اجرا بشود، پیوستگی بتن و صلبیت سقف به خوبی رعایت میگردد و این مسئله باعث کاهش لرزش سقف در زمان بهره برداری می شود و حفره های موجود در این سقف ها، بار مرده را کاهش میدهد.